Katedra humanitních věd a jazyků zajišťuje veškerou výuku jazyků pro všechny obory a studenty fakulty. Studenti mají možnost absolvovat jazykovou přípravu v několika úrovních od naprostých začátečníků (španělský, francouzský a ruský jazyk), přes mírně pokročilé až po pokročilé lekce s rodilým mluvčím. Kromě toho se katedra podílí na výuce v oboru Aplikovaná informatika, který je zaměřený na zvládnutí technické a jazykové přípravy na vysokém stupni kvality a znalostí. Závěrečná práce, stejně jako většina semestrálních prací, je psána v angličtině, kdy student musí prokázat i schopnost vyjádřit plynule myšlenky v cizím jazyce.

Katedra nabízí výuku v následujících jazycích

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Španělský jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk
  • Český jazyk pro cizince