Katedra jazyků
Trojanova 13
120 00 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 358 570
Tel/Fax.: +420 224 915 115
e-mail: kj@fjfi.cvut.cz

Katedra jazyků zajišťuje výuku světových jazyků - angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny a českého jazyka pro zahraniční studenty. Zaměřuje se především na výuku odborného jazyka, poskytuje však také komplexní jazykovou přípravu pro začátečníky (kromě angličtiny, němčiny a češtiny), mírně pokročilé a pokročilé.

Katedra jazyků zajišťuje výuku v bakalářském programu studia (3 a 5 semestrů), v magisterském studiu (1-2 semestry) a v doktorském programu studia (2 a více semestrů). Podrobněji viz Bílá kniha - Návod pro zápis jazyků a článek 6 Výuka jazyků v kapitole Zásady studia a v tabulce Volitelné předměty.

Ve spolupráci s odbornými katedrami (zejména katedrou matematiky) zajišťuje výuku anglického jazyka jako součást oborového studia bakalářského programu Aplikovaná informatika – s možností složit státní zkoušku. V tomto studijním programu působí vyučující angličtiny jako jazykoví konzultanti při psaní bakalářských prací v jazyce anglickém. Katedra rovněž nabízí jednosemestrální kurz rétoriky, a to v LS 2. ročníku.

Od akad. roku 2013 – 2014 organizuje katedra intenzivní kurz češtiny pro cizince, který zahrnuje výuku gramatiky, konverzace a fonetiky a připravuje tak cizince na možnost studia na českých vysokých školách. Kromě toho se zde vyučuje i matematika, fyzika a angličtina, takže se na výuce v kurzu podílejí kromě KJ též katedry matematiky a fyziky.

Katedra jazyků poskytuje konzultace též všem oborovým katedrám a dle potřeby provádí překlady, jazykové recenze a korektury jejich prací. Vyučující poskytují rovněž jazykové konzultace studentům při oficiálním výjezdu do zahraničí. Katedra jazyků zpracovává a didaktizuje jazykové materiály pro výuku, zabývá se problematikou vědeckého odborného stylu a metodikou výuky cizích jazyků na vysokých školách technických.

Na katedře dlouhodobě působí kvalifikovaný zahraniční lektor angličtiny.

PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE PRO STUDENTY FJFI:

Zuzana Panáčková_Výrazy řeckého a latinského původu_2016

Zuzana Panáčková_Cizí jazyky na fakultě, cizí jazyk v odborné komunikaci_2016

Zuzana Panáčková_Jak se efektivně učit jazyk_2016

Hana Čápová_Prezentační dovednosti pro studenty bakalářského a magisterského studia    (2015)

Miloslava Čechová_Nácvik jazykové dovednosti-Poslech s porozuměním       (2015)

Eva Baranyiová_Stručné zásady vědecké práce            (2015)

Eva Baranyiová_Publikování v časopise z hlediska editorské praxe         (2015)

 

 


Závazné pokyny pro studium jazyků

vedoucí katedry

 

jazyk

odb.as. Mgr. Jana Kovářová

 

angličtina, čeština

zástupce vedoucího

 

 

odb.as. Mgr. Iva Pavlíková

 

němčina, čeština

členové:

 

 

odb.as. Mgr. Beatriz Vadillo Gonzalo

 

 

španělština, angličtina

odb.as Dunstan Clarke, M.A.

 

angličtina

odb.as. Mgr. Hana Čápová

 

angličtina

odb.as. Mgr. Miloslava Čechová

 

němčina, ruština

odb.as. Irena Dvořáková, prom.fil.

 

angličtina

odb.as. PhDr. Zuzana Panáčková

 

francouzština, angličtina

odb.as. PaedDr. Eliška Rafajová

 

angličtina